UTSTILLINGSÅRET 2011

Da er utstillingsåret 2011 over og nok en gang ble det et år jeg kan se tilbake på med fantastiske resultater, hjertlig tusen takk til mine fantastiske oppdrettere og alle dommere som gjorde dette mulig.
Keanu ble mestvinnende løwchen i Norge 2011, han fikk 6 x BIR, 1 x BIG, 1 x BIG 2 og 1 x BIS 4, han toppet det hele med å bli NV-11 i Lillestrøm.
Jarek fikk med seg 2 cert i Norge og 1 i Sverige samt 2 res.cert, dessuten ble han både BIR og BIM.
Gennaro ble ikke stilt så mye i år, han fikk 2 x BIR, og på NKK's utstilling i Trondheim fikk han det siste cacibet og ble dermed Int Uch!!
Lilo plukket med seg cert i massevis, 8 stykker har det blitt så langt, derav både NKK cert samt cert i Sverige og Finland, han ble også flere ganger BIR.
Sonny ble BIR 4 ganger, han ble heller ikke stilt så mye, men satser på flere utstillinger i 2012.
Diamond gjorde comback i ringen som veteran, fikk med seg 5 x BIR veteran samt 2 x  BIS 3 veteran!!
Mascot fikk også prøve seg i ringen igjen på et par utstillinger, han fikk med seg cert, res.cert samt BIR.
Ulysses trenger nok mer tid på å få utvikle seg ferdig, men fikk med seg noen få utstillinger han også, med res.cert som det beste.

Da takker vi alle venner og kjente rundt ringen for masse hygge i året som gikk og ser frem til mange nye hyggelige stunder i 2012!


slik ble utstillingsåret 2011



DOGS 4 ALL 26.11.11

Da var utstilling sesongen over for vår del og hvilken avslutning det ble da jeg deltok på Dogs 4 All på Lillestrøm, jeg stilte med 3 hunder denne gangen, Keanu og bolognesene Lilo og Dario.  Keanu super handlet av Jari Partanen ble BIR løwchen og Norsk vinner 2011, han ble også mestvinnende løwchen i Norge i år og fikk delt førsteplass på NKK's liste over rasevinnere på NKK utstillinger.
Dario gjorde comeback i ringen etter 2 år og viste seg som en drøm, han endte med very good på grunn av pigmentet, men dette gav mersmark så neste år er Dario tilbake på flere utstillinger.  Lilo fikk excellent og ble 3 beste junior. 

Then the show season is over for our part and what a finish we got participating in Dogs 4 All in Lillestrøm, I participated with 3 dogs, Keanu and the bolognese Lilo and Dario.  Keanu super handled by Jari Partanen became BOB little lion dog and Norwegian Winner 2011, he also became most winning little lion dog in Norway this year.
Dario made his comeback in the ring after 2 years and showed himself like a dream, because of the pigmentation he ended with very good, it is always fun showing veterans so next year Dario will be back for more shows.  Lilo got excellent and got 3rd best junior.  


N SE DK INT NORD UCH NV-11 COSSU'S KEANU REEVES


NKK HAMAR 09.10.11

Da var NKK Hamar over for i år, jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta turen i år da det var en dommer jeg helst ikke vil stille for, men så lot jeg meg overtale.....og det ble vel som forventet ingen videre suksess.  Bare Keanu fikk med seg rosetter hjem denne gangen, han fikk ck, res.cacib og ble 2bhk, det er vi fornøyd med.

Then NKK Hamar is over for this year, originally I had not planned to participate this year as I'd rather not show my dogs for that particular judge, but then I was persuaded.........and it was as expected no success.  Only Keanu got rosettes with him home, he got cq and res cacib and ended as 2nd best male, that we are satisfied with.



FINSK KENNEL KLUBBS UTSTILLING I ECKERÖ 24.09.11

Lilo og Keanu har vært i Finland på utstilling og kom hjem med flotte resultater, Lilo fikk ck, finsk cert og ble BIM Bolognese for dommer Espen Engh, mens Keanu fikk ck og res.cert. for Miroslav Zadir.
Vi hadde en kjempekoslig tur med kjempehyggelig reisefølge, tusen takk til Heidi, Inger og Inger for en minnerik og trivelig helg :) 

Lilo and Keanu have been in Finland attending a dogshow and came home with great results, Lilo got cc and BOS  Bolognese for judge Espen Engh, while Keanu got res.cc for jugde Miroslav Zadir.
We had a very nice trip together with very nice people, thank you so much to Heidi, Inger and Inger for a memorable and joyful weekend :)  



NMHK HOVEDUTSTILLINGEN 14.08.2011

Søndag fikk Lilo hvile, mens Diamond skulle inn i ringen til Arne Foss og Keanu skulle dømmes av Dagmar Klein.  Det ble et nytt BIR på Keanu mens Diamond ble 2bhk og BIR Veteran.  En fantastisk flott helg både sosialt og resultatmessing!  Nå tar vi noen ukers pause før vi tar fatt på de siste utstillingene i år.

Sunday Lilo could rest while Diamond entered the ring for judge Aren Foss and Keanu was judged by Dagmar Klein.  Keanu got another BOB while Diamond got 2nd best male and BOB veteran.  A wonderful weekend both socially and regarding results!  Now we take a break for some weeks before the last shows this year.



NMHK AVD NORD-TRØNDELAG 13.08.2011


                               

Da var det tid for ny utstillingshelg og denne helgen gikk turen til Verdal i Nord-Trøndelag hvor NMHK hadde dobbel utstilling. Lørdag stilte Diamond, Lilo og Keanu, alle for dommer Hans Almgren fra Sverige.  Keanu ble BIR løwchen og i den store ringen ble det til slutt BIS 4!!!  Diamond ble BIM og BIR VET havanais og endte dagen med BIS 3 VET!!!!  Lilo fortsatte sin cert samling og ble BIR bolognese.  Ingen grunn til å klage denne dagen heller :))  

Then it was time for another show weekend and this time the trip went to Verdal in North-Trøndelag where the Miniature dog association arranged a double show. Saturday Diamond, Lilo and Keanu entered the ring, judge for all were Hans Almgren from Sweden.  Keanu got BOB little lion dog and in the big ring he got BIS 4 !!! Diamond got BOS and BOB veteran havanais and finished the day with BIS 3 veteran!!  Lilo continued his collection of cc and got BOB Bolognese.  No reason for complaining this day either :)) 
 
Keanu and handler Jari Partanen BIS 4 !!!



SKK SVENSTAVIK 05.08.2011

Lilo har deltatt på utstilling i Sverige, han stilte i Svenstavik for dommer Annika Ulltveit-Moe, fikk glimrende kritikk og ble belønnet med svensk cert og BIM.

Lilo has participated at a dog show in Sweden, I showed him in Svenstavik for judge Annika Ulltveit-Moe, he got excellent critics and was awarded with Swedish cc and BOS.  



VESTNES HUNDEKLUBB 10.07.11

           
                                   

En ny fantastisk dag i utstillingsringen da Vestnes Hundeklubb arrangerte sin årlige utstilling.  Sonny BIR Coton, Lilo cert og BIR Bolognese, Gennaro ck og 2BHK, Jarek cert og BIR løwchen og Mascot res cert og 2BHK Havanais.  Alle med flotte kritikker gitt av dommer Olga Sinko fra Slovenia.  Tusen takk alle sammen for en flott dag rundt ringen.

An other fantastic day in the showring as Vestnes Dogclub arranged their annual Dog Show. Sonny BOB Coton, Lilo cc and BOB Bolognese, Gennaro cq and 2nd best male, Jarek cc and BOB Little lion dog, and Mascot res cc and 2nd best male among the Havanais.  All of them with excellent critics by judge Olga Sinko from Slovenia. Thank you all for a terrific day ringside.


Sonny one of my BOB winners at Vestnes



NKK TRONDHEIM 02.07.11

                                                                

NKK's Internasjonale utstilling i Trondheim ble en stor og uforglemmelig opplevelse. Gennaro fikk sitt manglende cacib, ble BIR bolognese og INT UCH!!  Det var stort!!  Lilo på vel 10 mnd tok sitt 4 cert og sitt første NKK cert, nå har han championatet praktisk talt i lomma allerede :)) Dommer var Normann Deschuymere.
Løvene gjorde det ikke noe dårligere, Keanu ble BIR og Jarek 3bhk med res.cert! Ulysses som har slitt litt etter at han gikk over i åpen klasse gikk som en drøm og ble belønnet med ck og 4bhk i en stor havanais rase der kun 4 av hannene fikk ck.  Dommer for løwchen og havanais var Manuel Jose Borges. Jeg var langt mer en fornøyd når jeg reiste fra Trondheim og inne i hodet mitt hørte jeg Åge Alexandersen synge; Det er min dag i dag.  Takk til alle involverte for en hyggelig og minneverdig dag rundt ringen!! 

 
Lilo cc and 2nd best male                      Gennaro cacib, BOB and INT CH !!


NKK's International Show in Trondheim became a huge and unforgettable experience. Gennaro got his final cacib, got BOB Bolognese and new INT CHAMPION!!  That was huge!!  Lilo 10 months old got his 4th cc and his first NKK cc, now he has the champion title practically in his pocket already :)) Jugde was Normann Deschuymere.
The lions didn't do any worse, Keanu BOB and Jarek 3rd best male and res cc! Ulysses who has been struggling a bit after entering open class presented himself  very well and was awarded with cq and got 4th best male in a big Havanais  breed where only 4 of the males got cq. Judge for løwchen and havanais was Manuel Jose Borges.  I was far more than pleased while leaving Trondheim.  Thank you all involved for a nice and memorable day ringside!!  



DOBBELUTSTILLING I OPPDAL 18-19.06.11


Vi har vært i Oppdal på dobbelutstilling, lørdag var det Gauldal Hundeklubb som stod som arrangør, jeg var ganske beskjeden denne gangen og hadde meldt på bare to hunder :) Det ble cert og BIR Havanais til Mascot og BIR Bolognese til Gennaro, dommer for begge var Dubravka Reicher.

We have participated at a double show in Oppdal, Saturday it was aranged by Gauldal Dogclub, I was rather modest this time and had entered only two dogs for the show :) Mascot got cc and BOB Havanais and Gennaro BOB Bolognese, judge for both breeds was Dubravka Reicher.

OPPDAL HUNDEKLUBB



Lilo, Mascot og Gennaro ble alle BIR vinnere på Oppdal/ BOB winners at Oppdal

Søndag var det Oppdal Hundeklubb som stod som arrangør, Gennaro var byttet ut med Lilo som tok sitt 3 cert og ble BIR Bolognese, han er bare 10 mnd gammel!! Mascot endte med excellent men det er vi godt fornøyd med, det var en streng dommer Giuliano Biasiolo fra Italia som ikke slapp så mange gjennom nåløyet for å oppnå ck.  

Sunday the show was arranged by Oppdal Dogclub, Lilo took Gennaro's place to represent the Bolognese and got his 3rd cc and BOB, he is only 10 months old!! Mascot finished with excellent, a result I am very pleased with, it was a strickt Italian judge Giuliano Biasiolo who did not find too many dogs deserving a cq.




TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL 28-29.05.11

Diamond, Sonny og Lilo har deltatt på Trondheim Hundefestival.  Lørdag var Trøndelag Selskapshundklubb arrangør og Arne Foss dømte Coton og Bolognese, mens franske Sylvie Desserne dømte Havanais.  Det er virkelig morro å stille Diamond i veteranklassen, han går som en konge og beveger seg bedre enn de fleste av konkurrentene, lørdag ble han 2bhk og BIR veteran. Sonny ble BIR Coton, mens Lilo fikk sitt andre cert og ble BIR Bolognese.

Diamond, Sonny and Lilo have participated in Trondheim Dogfestival, a 2 days show, Saturday Arne Foss was judging Coton and Bolognese while Sylvie Desserne from France was judging Havanais.  It is really fun to show Diamond in the veteran class, he enters the ring as a king and moves better than most of his competitors, Saturday he got 2nd best male and BOB veteran, Sonny got BOB Coton and Lilo got his 2nd cc and got BOB Bolognese.

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB


Søndag ble alle mine raser dømt av Des Manton fra Irland.  Diamond fikk nok en ck, ble 3bhk og BIR veteran.  Sonny ble BIR Coton, mens Lilo stoppet på rød sløyfe da dommeren mente han var for ung...... ???
Som alltid hadde vi ei utrolig hyggelig helg på Støren med mye latter og mye morro, tusen takk til alle involverte for ei minnerik helg, vi gleder oss allerede til neste år!!

Sunday all my breeds were judged by Des Manton from Ireland.  Diamond got another cq, got 3rd best male and BOB veteran. Sonny got BOB Coton, while Lilo only got a red ribbon as the judge thought he was too young......???
As always we had a very nice weekend in Støren with much laughter and much fun, thank you so much everyone involved for a memorable weekend, we already look forward to next year!!



SUNNMØRE HUNDEKLUBB, 22.05.11

        

Da var årets utstilling på hjemmebane i Ålesund unnagjort, og jeg finner ingen grunn til å klage på resultatene, 6 x ck, 1 x cert. 1 x res.cert, 3 x BIR, 1 x BIR vet, 1 x BIG og 1 x BIS 3 veteran!!!

Lilo debuterte i juniorkalssen og tok med seg cert og BIR bolognese og slo "storebror" Gennaro som ble 2 BHK :)  Keanu ble BIR løwchen og toppet dagen med å vinne gruppen!!!!  Jarek fikk ck og res.cert og ble 3 BHK.  Sonny ble BIR Coton, mens Diamond ble 3 BHK Havanais, BIR veteran og til slutt BIS 3 veteran!!!  Virkelig en dag å minnes :))  

Then the annual show at home in Ålesund was over. and there is no reason to complain about the results.

Lilo at his first show as a junior got cc and BOB Bolognese, beating "big brohter" Gennaro who became 2nd best male :) Keanu got BOB løwchen and ended the day by winning the group!!!  Jarek got res.cc and 3rd best male.  Sonny got BOB Coton, while Diamond got 3rd best male Havanais, BOB veteran, and finally BIS 3 veteran!!!  A day to remember :))  


Keanu winning the group !!

Lilo 9 months old getting his first cac and BOB



SKK LIDKÖPING 08.05.2011

Jarek har deltatt på SKK sin utstilling i Lidköping og det kunne ikke ha gått bedre, ck, cert og BIR ble det på go'gutten!!  Godt å vite at svenske certet er i boks :)

Jarek has participated at the national dog show in Lidköping Sweden and it really couldn't have gone any better, cq, cc and BOB.


DKK'S INT UTSTILLING I HILLERØD 07.05.11

Ved DKK's Int utstilling i Hillerød var det påmeldt 38 havanais, 21 av disse var hanner og av dem ble kun 6 belønnet med ck av en streng dommer Arne Foss. Diamond på 8 år ble til slutt 4 BHK, ikke verst av en veteran!!

At DKK's Int Show in Hillerød there were 38 havanais participating, 21 of them were males and out of them only 6 got cq by a strict judge Aren Foss.  Diamond 8 years old finally ended as number 4, not bad for a veteran!!



SUNNDAL HUNDEKLUBB 01.05.11

       
Jarek tok sitt første cert og ble BIM på Sunndalsøra

Søndag var det Sunndal Hundeklubb som var arrangør av utstillingen og igjen ble det en flott dag, dommer for alle mine raser var Lisbeth Campbell, ettersom hun hadde plukket ut Lilo i gruppen dagen før regnet jeg i alle fall med at han ville gjøre det bra :)  Han fikk sitt BIR og en fantastisk kritikk, i flg dommeren hadde han en så bra kropp at hun nesten ble lyrisk.....
Ulysses fikk også fin kritikk, men manglet litt for å nå opp til ck, vi er imidlertid strålende fornøyd med excellent!!
Hun falt virkelig for Jarek som fikk sitt første cert og ble BIM, det er ikke hver dag han slår "storebror" Keanu som ble 2bhk.

Sunday the show was arranged by Sunndal Dog Club and it turned out to be an other great day, judge for my breeds was Lisbeth Campbell, as she has picked out Lilo in the group the day before I at least expected him to do well :) He got BOB and a fantastic critic, according to the judge he had such a good body she almost got lyric.........
Ulysses also got a good critic, but needed to develop a little more, we are however more than satisfied with excellent!!
She really liked Jarek who got his first cc and became BOS, it's not every day he beats "big brother" Keanu who got 2nd best male.



SURNADAL OG RINDAL HUNDEKLUBB 30.04.11



      2 x BIG 2        

Så var vi endelig i gang med de ordentlige utstillingene igjen, etter fjorårets fantastiske sesong hadde vi litt å leve opp til, men vi prøvde å null stille oss og hadde moderate forventninger :)  Men for en start det ble på sesongen. Lilo som hadde sin siste helg med valpeshow før han blir junior fikk knall fin kritikk av dommer Torbjørn Skaar og BIR valp og senere på dagen fikk han en utrolig sterk BIG 2 plass i gruppen av Lisbeth Campbell.
Ulysses fikk også kjempefin kritikk og fikk med seg både ck og res.cert!!  Jarek fikk glimrende kritikk men stoppet på excellent denne dagen, mens Keanu ble BIR løwchen og senere på dagen også han BIG 2, dommer her var Svein Helgesen.  En utrolig dag vi kommer til å minnes lenge :)  

Finally the season started again, after last year's fantastic results we had quite a bit to live up to, but we tried not to have to high expectations :) But what a start we got of the new season, Lilo participating in his last puppy shows before he becomes a junior got an amazing critic of judge Torbjørn Skaar and BOB puppy, and later in the day he ended 2nd in the group, a very strong result for judge Lisbeth Campbell.
Ulysses also got a great critic and got both cc and res.cac!!  Jarek got a nice critic but ended with excellent this day, while Keanu got BOB løwchen and later in the day he also got 2nd in the group, judge here was Svein Helgesen.  An incredible day we will remember for a long time :)  



VALPESHOW EIDE OG FRÆNA HUNDEKLUBB 06.03.11

Nok en BIR rosett til min nye lille stjerne som viste seg fra sin aller beste side da Eide og Fræna Hundeklubb arrangerte valpeshow i Molde.  Han gikk som en konge og fikk kjempefin kritikk!!

An other BOB rosette for my new little star showing himself very well when Eide/Fræna Dogclub arranged a puppyshow at Molde.  He entered the ring as a king and got wonderful critics!!



VALPESHOW NBFK MOLDE 06.02.11



Da var vi så vidt i gang igjen med en ny utstilling sesong, vi startet forsiktig med et valpeshow på Molde, Lilo's aller første utstilling og aller første BIR rosett, han var kjempeflink til å viser seg frem og jeg gleder meg masse til fortsettelsen.

Then the first show of the year is over, we started with a puppyshow at Molde, Lilo's first puppyshow and first BOB rosette, he was very clever showing himself and I so much look forward to the continuance.






Alt innhold på disse sidene tilhører Birgit Drabløs
Copyright @ 2021