15.11.2014 Nordisk Vinner Lillestrøm

På Nordisk vinner stilte både Keanu, Tino og Ozzy. Denne dagen var det Tino sin tur til å få ck og res.cacib,og 4 bhk, mens Keanu endte på excellent, ikke vanlig kost for han.  Ozzy stilte i veteran klassen og endte også på excellent.

At the Nordic winner show I had attended both Keanu, Tino and Ozzy.  This day it was Tinos turn to get cq and res.cacib and ended as 4th best male. Keanu only got excellent, not at all a normal result for him. Ozzy took part in the veteran class and also got an excellent.


14.11.2014 Norsk Vinner Lillestrøm

På norsk vinner utstilling i Lillestrøm stilte jeg kun 2 hunder i år, løvene Keanu og Tino.  Keanu ble 2 beste champion hann og 3 beste løwchen hanne totalt med res.cacib, mens Tino endte på very good.

At the Norwegian Winner show in Lillestrøm I only participated With 2 dogs, the little lions Keanu and Tino.  Keanu got 2nd best male champion and 3rd best male løwchen with res.cacib, while Tino got a very good.


01-02.11.2014 NMHK LETOHALLEN

NMHK arrangerte dobbelutstilling i Letohallen første helga i november og Lilo,Ozzy og Tino fikk delta denne gangen.  Lørdag  måtte jeg være i to ringer samtidig så Lilo og Ozzy fikk handlerhjelp av niese Stine, det var de ikke helt fornøyd med og særlig Lilo ville ikke vise seg, begge fikk excellent og Ozzy fikk også med seg BIR veteran.  For meg og Tino gikk det hakket bedre i løwchenringen, han fikk både ck og res cert!

The Norwegian Toydog Club arranged a double show in Letohallen the first weekend in November and Lilo, Ozzy and Tino were participating this time.  Saturday I had to be in 2 rings at the same time so Lilo and Ozzy were shown by my niece Stine which they were not too happy about, especially Lilo did not want to show himself, both got excellent though and Ozzy also got BOB veteran.  For me and Tino it got a bit better in the løwchen ring, he got both cq and res cac!

Søndag ble en mye bedre dag for både Lilo og Ozzy, begge viste seg fra sin beste side og begge ble belønnetmed ck og BIR, Ozzy ble også BIR veteran. Denne dagen var det Tino som måtte nøye seg meg excellent.

Sunday got a much better day for Lilo and Ozzy, both showed themselves from their best side and both were rewared With cq and BOB, Ozzy also BOB veteran.  This day it was Tino who had to be satisfied With an excellent.

Lilo (at right) one of my BOB winners on Sunday


 

30-31.08.14 TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL

        

Tradisjonen tro tok vi turen til Støren og årets hundevestival, uten tvil et av årets største høydepunkt, alltid like trivelig og alltid like sosialt.  Resultat messig kan man heller ikke klage.  Lørdag hadde jeg 4 hunder i ringen, Lilo ble BIR bolognese, Sonny ble BIR og BIR veteran coton, Tino fikk cert og ble 3BHK løwchen og Charm fikk prøve seg i ringen igjen og fikk excl!!

Charm og Sonny var påmeldt kun en dag, mens Tino ble trukket søndag pga dommerendring, da var det kun Lilo som skulle i ringen, kan ikke huske sist jeg hadde en hund å stille :)  Det ble nok et BIR til min ferske Int Ch Lilo !!  Tusen takk alle ringside for nok en trivelig hundefestival!!

It's become a tradition to go to Støren for the annual dog-festival, no doubt a highlight every year with a very nice and social atmosphere.  The results were also good, Saturday I entered 4 dogs, Lilo got BOB bolognese, Sonny BOB and BOB veteran coton, Tino got cac and 3rd best male løwchen and Charm finally entered the ring again ang got excl!!

I had entered Charm and Sonny for only the one day, Tino I decided not to show  on Sunday due to change of judge so for once I only had one dog to show, can not remember the last time :)  My new Int Ch Lilo got an other BOB !!  Big thank you all ringside for an other great dog-festival!!


16-17.08.14 Bornholm, Danmark

Vi har vært i Bornholm på utstilling, håpet for turen var det siste cacibet til Lilo og jammen ble det både cacib og mere til på lørdagen :) Lilo ble dermed Int Uch og ble også BIR Bolognese.  Om ikke det var nok fikk Gennaro prøve seg i ringen igjen, han ble like så godt 2 BHK, fikk cert og res cacib og ble DK Uch!!!  I tillegg fikk Ozzy excl og ble BIR veteran snart 11 år gammel!! 

We have been in Bornholm for a 2 days show, my hope for the trip was the final cacib for Lilo, and we got both that and lots more on Saturday :)  Lilo became Int Champion and also BOB Bolognese.  If that was not enough Gennaro entered the ring again, got 2nd best male with cac and res cacib and new Danish Champion !!!  In addition Ozzy got excl and BOB veteran almost 11 years old!! 

Søndag fikk Gennaro hvile seg, mens Lilo og Ozzy gikk i ringen, dessverre likte ikke dommeren Lilo noe særlig, mens Ozzy imponerte og til og med fikk med seg ck denne gangen og ble nok en gang BIR verteran!!  Bornholm var et idyllisk og fint sted og vi drog hjem med mange gode minner og mange inntrykk som vil vare lenge.

Sunday Gennaro got to rest while Lilo and Ozzy entered the ring, unfortunately the judge did not like Lilo very much.  Ozzy on the other hand really impressed him and got even a cc this time and once again BOB veteran!!  Bornholm was an idyllic and beautiful place and we went home with many good memories and many impressions which will last for a long time.

and then we went sightseeing :)

 


 

03.08.14 Kuopio, Finland

Jeg har fått en ny finsk champion!!  Keanu er på tur sammen med oppdretterne sine og i dag kom gla' meldingen, cert, cacib og BIR til go'gutten som nå kan føye en ny tittel til rekken sin.  Tusen takk Jari og Dennis for at dere tok han med!!

I have got a new Finnish champion!!  Keanu has made a trip together with his breeders and today came the happy news, cac, cacib and BOB for my special star who can now add an other title to his rank.  Big thank you Jari and Dennis for taking him with you!!


05.07.14 NKK Trondheim

Jeg var særdeles beskjeden og meldte på bare to hunder til NKK Trondheim, Keanu og Lilo, og akkurat det er jeg veldig glade for, solen steikte fra nesten skyfri himmel og det var kvelende varmt.  Keanu fikk ikke opp dampen i varmen, men det holdt allikevel til 2bhk med ck og res cacib.  Lilo hadde heller ikke dagen og endte på excellent.  Vi var veldig glad for at vi kunne sette oss i bilen og vende hjemover allerede på formiddagen.

I was very modest and entered only two dogs for the Int Show in Trondheim, Keanu and Lilo, and I was very happy about that, the sun was burning from an almost cloudless sky and it was suffocated hot.  Keanu had not much spirit but finished with 2nd best male, cq and res cacib.  Lilo ended with excellent.  We were very happy that we could start on the way back home already early in the day.


29.06.14 Vestnes Hundeklubb

Årets ustilling i Vestnes ble en særdeles trivelig begivenhet med flotte resultater og mye hygge ringside.  Fire hunder var påmeldt til utstillingen, Lilo ble BIR bolognese, Ozzy ble BIR og BIR veteran coton og avsluttet dagen med BIS 2 veteran!!!  Tino slo pappa og ble BIR løwchen og plukket ut i semifinalen i gruppen uten å bli plassert.  Pappa Keanu fikk ck og ble 2BHK.  Bedre kan det ikke gjøres :)

The annual show in Vestnes became a very pleasant even with great results and much fun ringside.  Four og my dogs participated, Lilo got BOB Bolognese, Ozzy BOB and BOB veteran coton and finished the day by becoming BIS 2 veteran!!!  Tino was beating his daddy becoming BOB løwchen and later on shortlisted in the group.  Daddy Keanu got cq and 2nd best male.  Can't be better than this :)


 

21-22.06 14 NMHK HADELAND

Helgen 21-22 juni arrangerete NMHK dobbel utstilling på Hadeland, lørdag var det klubbens hovedutstilling og rasespesial.  Jeg hadde med 3 hunder til utstillingen, Lilo ble BIR bolognese, Sonny ble 2BHK coton og BIR veteran, mens Tino slo til med storcert nr 2 og BIR løwchen!!

The weekend 21-22 June The Norwegian Toy Dog assosiation arranged a 2 days show at Hadeland, Saturday it was the Main Show and Breed Specialty.  I had entered 3 dogs to the show, Lilo got BOB bolognese, Sonny got 2nd best male coton and BOB veteran, while Tino got an other cac and BOB løwchen!!

Søndag ble det en ny BIR for Lilo, Tino fikk nok et cert og ble 2BHK, mens Sonny stoppet på excellent denne dagen.  En særdeles trivelig helg på Hadeland!!

Sunday Lilo got an other BOB, Tino got an other cac and ended 2nd best male while Sonny only got an excellent this day.  A very nice weekend in Hadeland!!


24.05.2014 Løwchenspesial Morokulien

Vi har vært i Morokulien på norsk/svensk løwchen spesial, 60 løwchen var påmeldt og vi hadde en utrolig flott dag sammen med mange hyggelige venner og kjente!! Tino ble nr 2 i klassen åpen unghund, mens Keanu vant sin klasse og plasserte seg deretter som BIS 4 !!  Veldig fornøyd med dagen og resultatene!!

We have been in Morokulien for the Norwegian/Swedish løwchen speciality, 60 løwchens participated and we had a very nice day together with good friends and acquaintances!!  Tino got 2nd in his class while Keanu won his class and later on ended as BIS 4 !!  Very happy with the day and the results!!


Tino 2nd in his class


Keanu BIS 4 !!


11.05.14 Norsk Rottweilerklubb Orkdal

Søndag var det Norsk Rottweilerklubb som var arrangør og denne dagen var det Sonny sin tur til å bli både BIR og BIR veteran :)  Tino ble litt for stor for dommer Tino Pehar fra Kroatia og endte på excellent.  Charm hadde bestemt seg for å ikke vise seg og ble "belønnet" med very good........ Alt i alt hadde vi nok ei hyggelig helg på utstilling selv om det særlig lørdagen var i kaldeste laget.

On Sunday the Norwegian Rottweiler Club was arranging the show and this day it was Sonnys turn to become both BOB and BOB veteran :)  Tino got a little too big for judge Tino Pehar from Croatia and got excellent.  Charm had decided not to show himself and was "rewarded" with very good....... Altogehter a very nice weekend thoug it was a bit too cold especially on Saturday.


 

 

10.05.14 ORKDAL HUNDEKLUBB


Helgen 10-11 mai var det dobbelutstilling i Orkdal, lørdag var det Orkdal hundeklubb som stod som arrangør.  Det ble en flott dag med mange flotte resultater, Tino tok nok et cert og ble BIR løwchen, Sonny fikk ck, 2 BHK og BIR veteran coton og Charm som for en gang skyld gikk sånn noenlunde i ringen fikk ck og res.cert, 2 BHK havanais han også. 

The weekend 10-11 May there was a double show in Orkdal, on Saturday Orkdal Dogclub was arranging the show.  It became a wonderful day with great results, Tino got an other cac and BOB løwchen, Sonny got cq, 2nd best male and BOB veteran coton and Charm for once showing himself in the ring got cq, res cac and also 2nd best male havanais.

Tino BOB in Orkdal


04.05.14 NKK ÅLESUND

Endelig er utstillingsesongen i gang igjen, og for en fantastisk start det ble på året!  To rasevinnere, en cert vinner og en BIR veteran!!  Keanu ble BIR løwchen, mens sønnen Tino fulgte opp med cert og 2BHK.  Lilo ble BIR løwchen og Sonny debuterte i veteranklassen og ble BIR vet coton.  Nå gleder vi oss til fortsettelsen!!

Finally the show season started again and what a amazing day it became! Two breed winners, one cac winner and one BOB veteran!!  Keanu got BOB løwchen while his son Tino got cac and 2nd best male.  Lilo got BOB bolognese and Sonny making his debut in the vetera class got BOB veteran coton.  Now we look forward to the coming shows!!

Lilo, one of the weekends BOB winners!!

 

Alt innhold på disse sidene tilhører Birgit Drabløs
Copyright @ 2021